HWg PDMS

Výběhový produkt

HWg-PDMS představuje nejjednodužší stand-alone cloudové řešení nejen pro IoT aplikace. Je určena pro sběr dat ze senzorů a vstupů po síti GSM (HWg-Ares) a LAN (Poseidon, Damocles, HWg-STE, HWg-PWR). Export dat na pozadí. Jednoduchá analýza a práce s daty pomocí MS Excel.

Data si může PDMS samo stahovat prostřednictvím HTTP (XML), ale rovněž si umí stahovat perioduické e-maily z POP3/POP3S serverů nebo přijímat zprávy zasílané protokolem HWg-PUSH a tedy se chovat podobně jako portál SensDesk.

Součástí PDMS je i jednoduchá WWW stránka zobrazující aktuální hodnoty senzorů která může sloužit jako velmi jendoduché portálové prostředí.

Druh licence: 
Freeware
Payment
Související software:
Tested withFirmwareTestovaný softwareDateResult
3.3.3
2.1.0
1.1.2016
OK
Základní vlastnosti: 
 • Sbírá data ze všech IP senzorů od HW group
 • Periodický export dat do MS Excel
 • Data ze senzorů lze načíst i pomocí Emailu (např. GSM/GPRS zařízení)
 • Vstup dat: LAN (http) / Email (POP3) / Portál (HWg-Push protokol)
 • Výstup dat: Grafický náhled; MS Excel export (.XLSx) + XML databáze (.XML) - denně / týdně / měsičně; Email report (denně / týdně / měsičně)
 • Aplikace: MS Windows, NT service (funkce na pozadí, vhodné i na servery)
 • Operační systém: MS Windows (x64) - včetně serverových licencí
 • Vstup dat (Protokoly): HTTP, SMTP, HWg-Push
 • Grafický výstup: Ano, lze ukládat do souborů
 • Podpora senzorů: kWh, W, A, V, °C, Cos Fi, Lx, %RH
Typické aplikace: 
 • IT oddělení: Software pro dohled teploty, napájení a vstupů do serverovny
 • Audit: Koncový uživatel s potřebou záznamu dat (audity provozu / skladování).
 • Outsourcing: Záznam kvality poskytovaných služeb. Výstupní souhrn z Excelu lze přiložit k faktuře za provedené služby jako garance kvality.
 • Provozní záznamy: Záznam historie s možností ručního exportu do MS Excel v případě potřeby.

Horizontal menu

Windows aplikace pro logování dat senzorů a vstupů po síti LAN (Poseidon, Damocles, HWg-STE). Výstupem jsou reporty přes MS Excel. HWg-PDMS (Poseidon & Damocles Monitoring System) periodicky sbírá hodnoty vstupů a senzorů z jednotek připojených po síti LAN. Uložená data periodicky ukládá jako protokoly (reporty) do MS Excel. Registrovaná verze zdarma Snadný export dat do MS Excel (pravidelně se spouští na pozadí) Typickou aplikací HWg-PDMS je software pro dohled teplot a napájení.

Praktické tipy

 • Vzdálený dohled - poplachy
  Pokud potřebujete upozornit na výpadek senzoru nebo hodnotu mimo rozsah například SMS nebo Emailem, použijte software HWg-PD Trigger.

 • XML výstup dat
  Data do MS Excel se exportují přes data uložená v .xml souboru. Tento soubor může být generován na pozadí a použit i mimo MS Excel

 • Vstup dat přes Email (Pop3)
  Přenost dat přes email funguje i u zákazníků, kteří mají NAT a nelze použít VPN. Pro GSM senzory je zcela ideální.

HWg-PDMS výstupy do MS Excel (report)

 • Jednorázový výstup dat - Generuje se ručně pro zadané období. Neprobíhá na pozadí.
 • Periodický výstup dat - Generuje se automaticky na pozadí, vždy po skončení období. Například v pondělí 0:05 pro předchozí týden.

Zákaznická vizualizace dat (report)

 • MS Excel načítá data do první záložky "Report".
  Do dalších záložek lze uložit zákaznické zobrazení dat v záložce "Report".

 • Data v záložce "Report"
  • Pokud není v databázi hodnota pro daný senzor v daném čase, vloží se prázdná buňka.
  • Pokud byl senzor odpojen, vloží se hodnota "-999".
  • Pokud bylo zařízení nepřístupné, vloží se hodnota "-998".
    
 • Zákaznické zobrazení dat
  • Vložte na další listy (sheets) vaše zhodnocení dat (ideálně v tiskové podobě pro 1x A4).
  • Při příštím načtení šablony se vloží poslední data do první záložky a MS Excel aktualizuje grafy a tabulky na dalších listech.
  • Opakovaný tisk protokolu lze i při velkém množství dat zvládnout do 90 sekund.
  • Počet řádků listu "Report" se může měnit podle počtu dní v měsíci (28 / 30 / 31) nebo když PDMS aplikace neběží. Počítejte s tím ve Vašich vzorcích.
  • Nepovolujte vkládání hodnot -998 a -999, jinak to musíte ošetřit ve Vašich vzorcích.

 

Edit Report - popis nastavení

Aplikace HWg-PDMS vloží do prvního listu "Report" Excel souboru vybraná data.
Musíte povolit MS Excel Makra pro načtení dat při otevření MS Excel souboru!

MS Excel report options

 • Include value -998 (Unavailable device)
  • Nezaškrtnuto (default) ignoruje hodnoty, když zařízení nebylo dostupné.
  • Zaškrtněte pro indikaci toho, že zařízení nebylo dostupné (vloží hodnotu "-998")
 • Include value -999 (Unavailable sensor)
  • Nezaškrtnuto (default) ignoruje hodnoty, když senzor nebyl dostupný.
  • Zaškrtněte pro indikaci toho, že senzor nebyl dostupný (vloží hodnotu "-999")
 • Include counter increments (Damocles only)
  Vytvoří a vloží do Excelu hodnotu čítače pro každý DI vstup jednotky Damocles.
 • Averages of Values
  Vypočítá průměrné hodnoty pro zadaný časový úsek a vloží do Excelu jako jedinou hodnotu.
  Například když chcete zobrazit průměr za 15 minutes, i když v interní databázi PDMS je načtená hodnota každou minutu.
  Povolte volbu, vyberte 15 minutes a Excel report bude zobrazovat pouze 4 hodnoty za hodinu.
YouTube video: 
Download, installation and activation of HWg-PDMS
Adding devices and sensors to HWg PDMS software