IP WatchDog2 Lite

IP WatchDog2 Lite detekuje v uživatelem definovaných intervalech stav internetového připojení a zařízení připojených v místní síti (LAN). IP WatchDog2 Lite umí sledovat až deset kanálů.

V případě, že internetové připojení nebo některé ze sledovaných zařízení přestane odpovídat, může IP WatchDog2 Lite restartovat až dvě zařízení, připojená k jeho reléovému výstupu AC 50V/0,5A (DC 30V/1A).

Při změně stavu kteréhokoli z připojených zařízení může IP WatchDog2 Lite odeslat upozornění přímo jako SNMP Trap nebo jako Email na dvě adresy, případně nepřímo prostřednictvím HWg-SMS-GW3 jako SMS nebo prozvonění na jedno telefonní číslo.

Pro konfiguraci má zařízení vestavěný webový server. Lze jej sledovat vzdáleně přes internet z bezplatného portálu SensDesk nebo z mobilní aplikace SensDesk Mobile pro iOS a Android. Je kompatibilní s aplikacemi HWg-PDMS a HWg-Trigger.

IP WatchDog Lite používá následující čtyři metody detekce funkce pro sledované zařízení:

 • Ping Out: IP WatchDog2 periodicky odesílá PING dotazy
 • Ping In: IP WatchDog2 čeká na PING ze zařízení na definované IP adrese
 • Web client: WatchDog2 periodicky detekuje funkci zadané web stránky (web serveru)
 • Web server: IP WatchDog2 čeká na dotaz na vnitřní WEB stránku
Základní vlastnosti: 
 • 10x sledovaný kanál na LAN
 • 2x reléový výstup AC 50V/0,5A (DC 30V/1A)
 • 1x SNMP Trap; 2x E-mail; 1x "SMS+prozvonění" (přes externí GSM bránu)
 • Změna stavu sledovaného zařízení odešle upozornění přes Email, SMS, SNMP trap, případně aktivuje DO relé a akustický alarm.
 • Připojeno přes LAN. Konfigurace přes vestavěný web server.
 • Pro prozvonění nebo SMS lze použít na stejné LAN síti umístěnou SMS bránu HWg-SMS-GW3.
 • Data logger pro až 200 záznamů. Prostřednictvím softwaru HWg-PDMS lze zaznamenaná data exportovat do MS Excel.
 • Kompatibilní s řadou SW třetích stran (SCADA apod.). Programátoři najdou příklady použití produktu v HWg-SDK (Borland C++, MS Visual, VB, C#, PHP, JAVA atd.).
Typické aplikace: 

Aktivace záložního připojení k internetu v případě selhání primárního připojení.
Restartování neodpovídajícího zařízení připojeného do LAN.
Resetování nebo vypnutí/zapnutí vzdáleného zařízení.

 • Routery
 • Přístupové body WiFi
 • IP kamery
 • PC
 • atd.

Horizontal menu

IP WatchDog2 periodicky zkoumá odpovědi od hlídaného zařízení. Například každou minutu posílá PING. Když nedostane odpověď, může zařízení resetovat, vypnout/zapnout nebo jen upozornit operátora. Vše funguje zcela autonomně bez nutnosti zásahu člověka. IP WatchDog2 Lite hlídá funkci až deseti zařízení a resetuje jedno nebo dvě fyzická zařízení (dva výstupní kanály). Dohled funkce zařízení, lze pro IP WatchDog2 široce konfigurovat (způsob detekce funkčnosti, časové rozestupy, opakování, ..). Druhá generace přináší SNMP rozhraní, možnost odeslání SMS a připojení do online portálu SensDesk.com Typickou aplikací je dohled funkce síťových zařízení (router, switch, WiFi AP) a jejich restart. IP WatchDog2 lze použít pro detekci zamrznutí IP kamery nebo jiného LAN zařízení.