Jak se pracuje s funkcí My Graph

Portál Sensdesk kromě základních funkcí jako je rychlý přehled o stavech detektorů a senzorů včetně jejich okamžitých hodnot umí formou grafů poskytnout i náhled na historii daných veličin. A právě grafy v sobě skrývají i další analytické možnosti které tak lze v SensDesku získat. 

Funkce My Graph umožňuje do grafu přidat senzory z různých zařízení a různých veličin. Tak například můžete vidět pouze všechna teplotní čidla z vašeho Poseidon2 4002, bez toho aniž byste viděli další senzory či jiná zařízení. 

Tato funkce je jeden z kroků, který z dlouhodobého pohledu může poskytovat zajímavou výhodu v optimalizaci nákladů. Představte si, že máte více místností ve kterých jsou umístěné servery. V jedné z místností vám vypadne klimatizace či nedovřete dveře. Díky grafu můžete následně vyhodnotit jak tento nepříznivý vliv zareagoval na teplotu a tím pádem i na náklady spojené s provozem za znovu dosažení správných hodnot.

 

Horizontal menu