Jak vyresetovat zařízení

Reset do továrního nastavení se používá v případech, kdy uživatel zapomněl heslo, pomocí IP access filtru si zavřel do zařízení přístup, nebo kdy chce uvést zařízení do výchozího stavu po testech či při prodeji novému zákazníkovi. Pokud se lze do zařízení dostat je nejjednodužší provést reset přes WWW rozhraní (V případě HWg-Ares přes AresConf). V opačném případě ale není nic ztraceno a o možnostech resetu hovoří tento Application note

Horizontal menu