HWg-SH4

Přístupový systém HWg-SH4 spolu s centrálním dohledovým systémem HWg-DCD je určen pro řízení přístupu do datacenter, technologických místností, komerčních objektů, bytových domů, veřejných budov a kanceláří.

HWg-SH4 je autonomní přístupový systém pro otevírání dvou dveří (zámků). Dveře může oprávněná osoba otevřít pomocí RFID karty, nebo stisknutím tlačítka pro odchod zevnitř. Pro malé instalace lze databázi osob (karet) spravovat přes web rozhraní zařízení, SH4 odešle email / SMS při otevření zámku nebo při detekci násilného vniknutí.

Více detailů o funkci přístupového systému HWg-SH4 naleznete na adrese http:///sh4.hw-group.us

 

Základní vlastnosti: 
 • Řídící jednotka HWg-SH4 obsahuje dva nezávislé kanály (moduly) pro ovládání dveří.
 • K řídící jednotce lze připojit rozšířující jednotky HWg-SH4e a HWg-SH4s (max.16 jednotek)
 • Podpora připojení dvojice nezávislých RFID čteček s možností klávesnice.
 • Online / Offline režim
 • SNMP pro vzdálený dohled v monitorovacích centrech podporuje odesílání SNMP trapů při jakékoliv akci (otevření, odemčení, načtení karty).
 • Napájení 9-30V.
 • HWg-SH4 je možné instalovat do 19“ racku samostatně do držáku 1U nebo do sdruženého držáku společně s dalšími produkty HW group.
 • Seznam podporovaných RFID zařízení a klik
Typické aplikace: 
 • Vzdálené rozvaděče
 • Vzdálená stanoviště (dálnice, BTS…)
 • Rodinné a bytové domy
 • Kancelářské a školní budovy
 • Zabezpečení přístupu do datových center / telekomunikačních prostor
 • Příruční lékárny (sklady léčiv)

Horizontal menu

Použití HWg-SH4 v malých aplikacích

Za malé aplikace se považuje nasazení především v retailovém prostředí, jako jsou bytové domy, malé firmy, případně sdružené systémy využívající stávající RFID tagy.

Přístupový systém pro vstup do bytového domu

HWg-SH4 lze s výhodou použít jako přístupový systém do bytových domů či kanceláří. Typickou aplikací v bytovém domě tak může být použití RFID čtečky u vchodu z ulice spolu s odchodovým tlačítkem na vnitřní straně dveří. Pro vstupní autorizaci do domu stačí prosté přiložení RFID tagu a pro odchod stisk tlačítka. To může rovněž sloužit pro vzdálené otevření dveří z jednotlivých bytových jednotek. V případě kanceláří v rodinných domech pak HWg-SH4 může analogicky sloužit též k ovládání branky. Použití HWg-DCD je v těchto aplikacích volitelné, neboť pro přímou správu není nutné, ale výrazně může usnadnit evidenci přístupových tagů a deaktivaci těch ztracených.

Přístup do firmy s použitím vjezdové brány či závory

HWg-SH4 lze použít pro ovládání vjezdové brány na firemních parkovištích. Jedna RFID čtečka s klávesnicí otevře vstupní bránu a druhá umožní vstup do budovy (brána a vstup do budovy jsou odlišeny kódem dveří). Pro odchod v obou případech může sloužit odchodové tlačítko, případně u brány druhá RFID čtečka
(lze pak využít k evidenci pohybu vozidel po parkovišti). I zde platí, že použití HWg-DCD je volitelné.

Povolení vstupu do budov s využitím pro další aplikace

HWg-SH4 je díky možnosti použití obecné RFID čtečky ideální pro integraci do stávajících systémů. Například v řadě škol je dnes k výdejům obědů či v knihovnách již nějaký systém RFID tagů použit.
 S HWg-SH4 lze tak snadno umožnit vstup do budovy s použitím téhož tagu, navíc s evidencí pozdních příchodů díky alarmovým hlášením e-mailem či SMS. Totéž lze aplikovat v různých kancelářských a skladových prostorách.

Použití HWg-SH4 v IT

Typickou aplikací je použití HWg-SH4 pro přístup do rackových skříní a technologických místností.

Standalone řešení racku

Samostatná racková skříň je typickou aplikací pro HWg-SH4 a to buď jako jediná skříň nebo jako součást celého sálu. Jednotka HWg-SH4 je namontována uvnitř racku a čtečka RFID se nachází na některých dveřích (případně na obou). Je-li HWg-SH4 jediná, lze ji snadno konfigurovat v offline režimu přes WWW rozhraní.
Bude-li ale nasazena v sálech, kde v každém racku bude jedna jednotka, je doporučeno online nasazení s HWg-DCD.

Řešení při použití vzdálených jednotek HWg-SH4e/HWg-SH4s

Specifikum systému HWg-SH4 je možnost použití jedné řídící a několika podřízených jednotkách HWg-SH4s nebo HWg-SH4e. V takovém případě se předpokládá nasazení RFID čtečky s klávesnicí připojenou k řídící HWg-SH4. Jednotlivé dveře mají své unikátní číslo odpovídající buď číslu dveří (klíče/zámku) nebo číslu rackové skříně a toto číslo se použije jako kód dveří. V jednotlivých skříních jsou nasazeny podřízené jednotky HWg-SH4s nebo HWg-SH4ekteré přímo obsluhují zámky dveří.

Poznámka: Volitelně mohou také jednotky (hlavní i podřízené) používat objekty typu Relay například pro ovládání osvětlení racku nebo pro rozsvícení indikačního majáku pro snadnější identifikaci příslušných dveří. Tato funkce není standardně aktivní.

Uživatel přistoupí k RFID čtečce, zadá požadovaný kód dveří, které chce otevřít a zadání potvrdí načtením karty. Systém požadavek vyhodnotí a otevře příslušné dveře.

Režim činnosti HWg-SH4 a podřízených jednotek

K řídící jednotce lze připojit rozšířující jednotky HWg-SH4e a HWg-SH4s (max.16 jednotek):

 • jednotky HWg-SH4e obsahují dva nezávislé kanály (moduly) pro ovládání dveří,
 • jednotky HWg-SH4s obsahují jeden kanál (modul) pro ovládání dveří,
 • jednotky HWg-SH4s a HWg-SH4e lze v jednom systému libovolně kombinovat,
 • maximální počet dveřních kanálů (modulů), ovládaných jednou jednotkou HWg-SH4, je 34, včetně dvou kanálů jednotky HWg-SH4.

Podřízené jednotky komunikují s HWg-SH4 pomocí permanentního TCP spojení.

Podřízené jednotky se do systému HWg-SH4 připojují na úrovni konfigurace HWg-SH4. V HWg-SH4 je podřízená jednotka identifikována jako další modul.

Adding HWg-SH4e units to the central HWg-SH4 control unit
Adding HWg-SH4 unit to HWg-DCD2 software
Adding the HWg-SH4 unit to HWg-DCD2 software via wizard
Adding a user to the HWg DCD2 system
Uninstalling HWg-DCD2 from PC
Download and installation of HWg-DCD2 on PC