HWg-SH4s

Výběhový produkt

HWg-SH4s je ovladač pro otevírání dveří, řízená jednotkou HWg-SH4 unit. HWg-SH4s otevírá elektromagnetický zámek.Přístupový systém HWg-SH4 spolu s centrálním dohledovým systémem HWg-DCD je určen pro řízení přístupu do datacenter, technologických místností, komerčních objektů, bytových domů, veřejných budov a kanceláří.

Každé zařízení SH4 může připojit až 2 zámky a 2 čtečky RFID čipů nebo karet. Zařízení HWg-SH4 apodporuje nejběžnější modely čipů a další lze přidat na základě zákaznicých požadavků.  

Více informací k funkci systému lze nalézt na adrese: sh4.hw-group.us

Základní vlastnosti: 
 • Ovládá jeden elektrický zámek
 • Je řízen a konfigorován jednotkou SH4
 • Správu lze provádět přes SW DCD2
 • Seznam podporovaného příslušenství (RFID + klik)
Typické aplikace: 

Použití HWg-SH4 v malých aplikacích

Za malé aplikace se považuje nasazení především v retailovém prostředí, jako jsou bytové domy, malé firmy, případně sdružené systémy využívající stávající RFID tagy.

Přístupový systém pro vstup do bytového domu

HWg-SH4 lze s výhodou použít jako přístupový systém do bytových domů či kanceláří. Typickou aplikací v bytovém domě tak může být použití RFID čtečky u vchodu z ulice spolu s odchodovým tlačítkem na vnitřní straně dveří. Pro vstupní autorizaci do domu stačí prosté přiložení RFID tagu a pro odchod stisk tlačítka. To může rovněž sloužit pro vzdálené otevření dveří z jednotlivých bytových jednotek. V případě kanceláří v rodinných domech pak HWg-SH4 může analogicky sloužit též k ovládání branky. Použití HWg-DCD je v těchto aplikacích volitelné, neboť pro přímou správu není nutné, ale výrazně může usnadnit evidenci přístupových tagů a deaktivaci těch ztracených.

Přístup do firmy s použitím vjezdové brány či závory

HWg-SH4 lze použít pro ovládání vjezdové brány na firemních parkovištích. Jedna RFID čtečka s klávesnicí otevře vstupní bránu a druhá umožní vstup do budovy (brána a vstup do budovy jsou odlišeny kódem dveří). Pro odchod v obou případech může sloužit odchodové tlačítko, případně u brány druhá RFID čtečka
(lze pak využít k evidenci pohybu vozidel po parkovišti). I zde platí, že použití HWg-DCD je volitelné.

Povolení vstupu do budov s využitím pro další aplikace

HWg-SH4 je díky možnosti použití obecné RFID čtečky ideální pro integraci do stávajících systémů. Například v řadě škol je dnes k výdejům obědů či v knihovnách již nějaký systém RFID tagů použit.
 S HWg-SH4 lze tak snadno umožnit vstup do budovy s použitím téhož tagu, navíc s evidencí pozdních příchodů díky alarmovým hlášením e-mailem či SMS. Totéž lze aplikovat v různých kancelářských a skladových prostorách.

Použití HWg-SH4 v IT

Typickou aplikací je použití HWg-SH4 pro přístup do rackových skříní a technologických místností.

Standalone řešení racku

Samostatná racková skříň je typickou aplikací pro HWg-SH4 a to buď jako jediná skříň nebo jako součást celého sálu. Jednotka HWg-SH4 je namontována uvnitř racku a čtečka RFID se nachází na některých dveřích (případně na obou). Je-li HWg-SH4 jediná, lze ji snadno konfigurovat v offline režimu přes WWW rozhraní.
Bude-li ale nasazena v sálech, kde v každém racku bude jedna jednotka, je doporučeno online nasazení s HWg-DCD.

Řešení při použití vzdálených jednotek HWg-SH4e/HWg-SH4s

Specifikum systému HWg-SH4 je možnost použití jedné řídící a několika podřízených jednotkách HWg-SH4s nebo HWg-SH4e. V takovém případě se předpokládá nasazení RFID čtečky s klávesnicí připojenou k řídící HWg-SH4. Jednotlivé dveře mají své unikátní číslo odpovídající buď číslu dveří (klíče/zámku) nebo číslu rackové skříně a toto číslo se použije jako kód dveří. V jednotlivých skříních jsou nasazeny podřízené jednotky HWg-SH4s nebo HWg-SH4ekteré přímo obsluhují zámky dveří.

Poznámka: Volitelně mohou také jednotky (hlavní i podřízené) používat objekty typu Relay například pro ovládání osvětlení racku nebo pro rozsvícení indikačního majáku pro snadnější identifikaci příslušných dveří. Tato funkce není standardně aktivní.

Uživatel přistoupí k RFID čtečce, zadá požadovaný kód dveří, které chce otevřít a zadání potvrdí načtením karty. Systém požadavek vyhodnotí a otevře příslušné dveře.

Režim činnosti HWg-SH4 a podřízených jednotek

K řídící jednotce lze připojit rozšířující jednotky HWg-SH4e a HWg-SH4s (max.16 jednotek):

 • jednotky HWg-SH4e obsahují dva nezávislé kanály (moduly) pro ovládání dveří,
 • jednotky HWg-SH4s obsahují jeden kanál (modul) pro ovládání dveří,
 • jednotky HWg-SH4s a HWg-SH4e lze v jednom systému libovolně kombinovat,
 • maximální počet dveřních kanálů (modulů), ovládaných jednou jednotkou HWg-SH4, je 34, včetně dvou kanálů jednotky HWg-SH4.

Podřízené jednotky komunikují s HWg-SH4 pomocí permanentního TCP spojení.

Podřízené jednotky se do systému HWg-SH4 připojují na úrovni konfigurace HWg-SH4. V HWg-SH4 je podřízená jednotka identifikována jako další modul.

Horizontal menu

HWg-SH4 je modulární přístupový systém (pro rozvaděče, místnosti nebo celé objekty), využívající RFID čipy a IP síť pro centrální administraci uživatelů. Databáze povolených přístupů může být uložena v centrální SW aplikaci nebo lokálně v jednotce SH4 se synchronizací prostřednictvím HWg-DCD software.

Výhody:

 • Řízení a evidence přístupu - ukládá informace o provedených vstupech.
 • Dálkové/centrální řízení práv pro uživatele RFID čipů a karet
 • Databáze může být uložena centrálně i lokálně pro případ výpadku komunikace
 • Administrátor může dostávat SMS notifikace otevření vybraných dveří nebo pokusu o otevření neplatnou kartou.