HWg-Trigger

Výběhový produkt

HWg-Trigger je Windows software, který upozorní na výpadek jednoho zařízení z deseti na seznamu, spouští aplikace nebo přeposílá poplachy na SMS. Pro každou podmínku (např. jeden ze senzorů mimo rozsah) lze nastavit akci (např. zobraz okno s upozorněním).

Druh licence: 
Freeware
Payment
Související software:
Základní vlastnosti: 
 • Výstup (možné akce):
 • PC: Zobrazit Pop-Up okno, přehrát zvuk, spustit aplikaci, spustit službu, vypnutí PC
 • Po síti: Zapnout/Vypnout vzdálený výstup relé
 • Odesílání SMS po síti: Poplachy lze odesílat jako SMS (textová zpráva) přes vzdálenou "HWg-SMS-GW" po síti.
 • Odesílání SMS přes lokální GSM modem: odeslat SMS s textem poplachu
 • Aplikace: MS Windows, NT service (funkce na pozadí, vhodné i na servery)
 • Operační systém: MS Windows (32/64 bitů) - včetně serverových licencí
 • Vstup dat (Protokoly): XML polling, SNMP Trapy (HWg zařízení, ne SensDesk)
 • Zpracování dat: Podmínka > Akce
Typické aplikace: 
 • Zobraz varovné hlášení, když alespoň 1 z 15 zařízení neodpovídá, nebo má senzor ve stavu alarm.
 • Při vysoké teplotě v místnosti A, pošle email Petrovi. Při vysoké teplotě v místnosti B, pošle SMS Petrovi a Tomášovi.
 • Při sepnutí tlačítka (DI na jednotce Poseidon), sepne po IP čtyři relé výstupy (DO na různých jednotkách Poseidon nebo Damocles).
 • Hlídá 10 senzorů na 3 zařízeních. Pošle SMS zprávu přes HWg-SMS-GW, když je nějaký ze senzorů mimo nastavený rozsah.

Horizontal menu

HWg-Trigger je Windows aplikace pro správu událostí typu podmínka-akce (IF-THAN). Událostí je detekce odpojení senzoru, hodnoty mimo rozsah nebo sepnutí tlačítka. Na základě události, která nastane se provede akce. Například odeslání SMS na několik čísel, sepnutí relé výstupu po síti, spuštění Windows aplikace nebo zobrazení varovné zprávy.

Každá událost (Condition) a na ní navázaná akce (Action) se spojují v jednom pravidle (Rule). Do aplikace lze vložit až 90 pravidel. Pro každé pravidlo lze nastavit, jak často se opakuje. Každé pravidlo lze vázat na funkční IP adresu (rozlišení zda je notebook s aplikací připojen „doma“ / „v kanceláři“ / „veřejný internet“).

Up to 90 rules can be added to the application. For each rule, a repetition interval can be specified. Each rule can be tied to an IP address (e.g. to distinguish if the notebook with the application is connected “at home”, “in the office”, or at a “public place”). Dohled seznamu zařízení

 • Podmínka "Device Watchdog" hlídá funkci všech HW group zařízení na seznamu IP adres.
 • Pošle poplach, když alespoň jedno ze zařízení není dostupné.
 • Poplach lze poslat jako SMS přes "HWg-SMS-GW"

 • Poplach upozorní na:
  • Odpojení zařízení (výpadek připojení do LAN)
  • Utržení jednoho ze senzorů
  • Nějaké ze senzorů je mimo bezpečný rozsah (SafeRange).

Lokální upozornění sepnutím relé

 • Dva relé výstupy, dvě pravidla (rules).
 • Každé pravidlo hlídá stav zařízení v jedné místnosti.
 • Když je nějaké zařízení v místnosti ve stavu alarm, sepne pravidlo po síti relé výstup a rozsvítí signalizaci

Two relay outputs, two rules.Použití HWg-Trigger na notebooku

 • Podmínky "Device Watchdog" a "Sensor Value Watchdog" lze navázat na funkci referenčního připojení.
 • Díky referenční adrese (zde síťová tiskárna ve firmě) můžete nastavit spouštění podmínky pouze, když jste připojeni v LAN ve firmě.
 • Naopak jiné podmínky lze vázat na obecný internet a při použití mimo LAN síť budete ušetřeni zobrazení chybových hlášek.
   

Díky referenční adrese lze používat HWg-Trigger pro základní dohled také na notebooku.

Using HW-Trigger on a laptop.