Converter 2xPt100 1W-UNI

Dvojitý převodník pro připojení teplotních čidel Pt-100 a Pt-1000 na 1-Wire UNI (RJ11). Jedno nebo dvě externí čidla teploty lze monitorovat po LAN (Poseidon2) a po GSM (Ares).
Typické použití je měření extrémních teplot v pecích, lednicích, motorech a podobně.

Základní vlastnosti: 
 • Vstup: 2x Pt-100 nebo Pt-1000
 • Připojení čidel: 2 nebo 3 nebo 4 drátové
 • Galvanické oddělení: Ne
 • Rozšířené možnosti: Možnost konverze jednotek a kalibrace hodnoty
 • Rozhraní: 1-Wire UNI (2x RJ11 pro řetězení)
 • Připojuje se k: Poseidon 2250, 4002, Ares 12/14, Poseidon2
 • Prostředí: Instalace převodníku ve vnitřním prostředí
 • Napájení: Ze sběrnice (1-Wire UNI) – max dva senzory na jeden aktivní port.
 • Omezení senzoru: Vysoká spotřeba proudu, maximálně 2 senzory na jeden aktivní RJ11 port. Doporučujeme použít 1-Wire hub Power
Typické aplikace: 
 • Chladírenské měřící systémy s pevně vestavěnými senzory teploty
 • Rozsáhlé měřící systémy s mnoha místy měření
 • Měření stavu klimatizace a životních podmínek v inteligentních budovách
 • Měření teploty ve skladech potravin a zemědělských plodin
 • Průmyslové měřící systémy s přesným měřením teplot
 • Monitoring teplot ve skladech léků

Horizontal menu

Převodník umožňuje připojit jedno nebo dvě platinová čidla teploty Pt100 nebo Pt1000 do sběrnice 1-Wire UNI. Čidlo teploty Pt100 lze koupit pro měření teploty v různém prostředí a provedení.

Převodník „Converter 2xPt100 1W-UNI“ lze připojit k jednotkám Poseidon2 nebo Ares. Hodnoty lze sdílet po síti LAN nebo GSM.

 • Převodník automaticky detekuje použití čidla teploty Pt100 nebo Pt1000.
 • Měření teploty v rozsahu -200°C až +850 °C
 • Pro připojení do převodníku lze použít 4vodičové, 3vodičové nebo 2vodičové připojení externího čidla teploty.
 • Převodník je napájený ze sběrnice 1-Wire UNI (RJ11)
 • Vysoká přesnost měření teploty, automatická volba rozsahu
 • Senzory lze řetězit za sebou (dva konektory RJ11)
 • Převodník lze kalibrovat v osmi bodech

Ethernet měření teploty čidlem Pt100 a Pt1000

 • Pt100 teploměr připojen 3drátově k převodníku "Converter 2xPt100 1W-UNI".
 • Čidlo teploty Pt1000 je připojeno 2drátově k převodníku "Converter 2xPt100 1W-UNI".
 • Převodník je po 1-Wire UNI (RJ11) připojen do LAN jednotky pro vzdálené měření Poseidon2 3266.
 • "Converter 2xPt100 1W-UNI" zabírá pozici pro dva senzory v jednotce Poseidon2 3266.
 • Převodník je napájen po sběrnici 1-Wire UNI (RJ11). Další senzory lze řetězit za převodníkem.
   
 • Poseidon2 3266 zobrazuje hodnoty Pt100 a Pt1000 na web rozhranní. Lze nastavit jednotky teploty [°C] / [°K] / [°F].
 • Poseidon2 3266 odešle email nebo SMS když je teplota menší nebo větší, než nastavený rozsah "SafeRange".
 • Poseidon2 3266 sdílí data po LAN pomocí protokolů SNMP, XML (http) a Modbus/TCP.
 • Poseidon2 3266 lze připojit do online portálu www.SensDesk.com
 • Hodnoty senzorů lze zobrazit v aplikaci pro tablety a mobilní telefony Android nebo iOS (Apple).

GSM měření teploty čidlem Pt1000

 • Čidlo teploty Pt1000 je připojeno 2-drátově k převodníku "Converter 2xPt100 1W-UNI".
 • "Converter 2xPt100 1W-UNI" je po 1-Wire UNI (RJ11) připojen do GSM jednotky pro vzdálené měření Ares 12.
 • Převodník je napájen po sběrnici 1-Wire UNI (RJ11). Další senzory lze řetězit za převodníkem.
 • K jednotce Ares je ještě připojen venkovní senzor teploty a vlhkosti.
 • Vnitřní baterie v jednotce Ares zálohuje napájení obou senzorů.
   
 • Ares 12 je GSM/GPRS jednotka pro vzdálené měření a dohled.
 • Ares 12 odešle email nebo SMS když je teplota menší nebo větší, než nastavený rozsah "SafeRange".
 • V Ares 12 lze nastavit jednotky teploty [°C] / [°K] / [°F].
 • Ares 12 lze připojit do online portálu www.SensDesk.com
 • Hodnoty senzorů lze zobrazit v aplikaci pro tablety a mobilní telefony Android nebo iOS (Apple).