Relay Output 1W-UNI Industrial

Výběhový produkt

Modul Relay output 1W-UNI umožňuje rozšířit jednotky Ares 12 a Ares 14 o 4 reléové výstupy s přepínacím kontaktem se zatížitelností až 50V/1A. Relay output 1W-UNI je určen pro ovládání vnějších systémů prostřednictvím jednotek Ares a to buď manuálně pomocí SMS či prostřednictvím portálu SensDesk, nebo na základě alarmové události jednotky Ares. Zařízení tak může fungovat jako termostat, zapínat záložní systémy případně aktivovat optické a akustické signalizace aj.

Pro snížení elektrické spotřeby obsahuje Relay output 1W-UNI nízkopříkonová bistabilní relé a není proto vhodný pro mobilní aplikace. Občerstvovací perioda stavu výstupů je 3s.

Základní vlastnosti: 
  • Ovládání externích zařízení díky čtveřici relé 50V/1A
  • Nevyžaduje externí napájení. Napájení jen z 1-Wire portu
  • Relay output 1W-UNI lze kombinovat s ostatními senzory
Typické aplikace: 

Lze připojit externí zařízení s DO vstupem, např.:

  • optická a akustická výstražná zařízení
  • klimatizace či topení
  • záložní zdroje…

Horizontal menu

Modul Relay output 1W-UNI umožňuje rozšířit jednotky Ares 12 a Ares 14 o funkci vzdáleného ovládání 4 reléových výstupů s přepínacím kontaktem o zatížitelnosti až 50V / 1A.

Basic use of Relay Output 1W-UNI  

Jednotka Relay output 1W-UNI vždy využije 4 pozice pro senzory z limitu sběrnice 1-Wire. (I když jsou využity jen 2 externí digitální výstupy, jednotka zablokuje 4 pozice.)

K jednomu aktivnímu portu (konektor RJ11 jednotky Ares) lze připojit max. 2 jednotky Relay output 1W-UNI. K posílení napájení lze použít externí 5V adaptér nebo napájený rozbočovač “1-Wire hub Power”.

Strengthening power supply with additional 5V power adaptor

Strengthening power supply via 1-Wire Hub Power