Přesnost senzorů v čase

Všechny senzory – teplotní, vlhkostní, napěťové atd. – časem stárnou a mění se jejich parametry. To je způsobeno stárnutím materiálů, ale vliv na to může mít i prostředí, například prach nebo mastnota. Při měření tak může docházet k nepřesnostem, které HW group s.r.o. jako výrobce nemůže ovlivnit. Je proto důležité o těchto nepřesnostech vědět a počítat s nimi. Lze jim předejít zkrácením intervalů mezi kalibracemi. Tento dokument popisuje prostředí, která škodí senzorům teploty a zejména senzorům vlhkosti.

Horizontal menu