Uživatelské role a Permission groups na portále

Kvalitní systém řízení oprávnění a přístupu k datům je poslední dobou stále důležitějším požadavkem při nasazování jakéhokoliv systému, a to nejen kvůli ochranně dat, ale také pro přehlednější práci s portálem. V SensDesku k tomu slouží dva prvky. Uživatelské role, které určují, na jaké operace má daný uživatel právo a pak Permission groups, které určují, ke kterým datům má uživatel přístup.

Horizontal menu