Poseidon S-Hub

Rozbočovač S-Hub slouží pro připojení RS-485 senzorů k jednotce Poseidon2 4002.  S-Hub umožňuje připojit k jednomu Poseidon2 4002 až 8 čidel po RJ45. Rozbočovače S-Hub lze zapojovat za sebe. S-Hub zajišťuje dodržení architektury topologie Daisy chain kterou RS-485 vyžaduje i přes to, že z pohledu zákazníka jde o klasické zapojení do hvězdy.

Základní vlastnosti: 
 • Zjednodušení připojovacích kabelů (hlavně u větších instalací)
 • Použití oblíbených konektorů RJ45
 • Snadná rozšiřitelnost instalace o další čidla
 • Zjednodušení připojení napájení pro jednotlivá čidla. Napájení se připojuje přímo do jednotky S-Hub, lze použít standardní napájecí adaptér.
Typické aplikace: 

 

Horizontal menu

Příklady aplikací

Každé čidlo připojené po RS-485 musí mít nastavenu unikátní adresu (zde A až F). Jednotky S-Hub lze násobit za sebou, ale vždy je třeba ověřit nastavení posledního čidla propojkami jako LAST.
Rozsáhlejší je aplikace připojení 10x Sensor a 3x S-Hub:

Čidlo "J" je poslední, ostatní jsou nastaveny jako "MIDDLE". Všiměte si, že prostřední S-Hub nepotřebuje napájení, protože čidla G a H jsou napájena stejně jako čidla A až F z první jednotky S-Hub. Senzory I a J už jsou napájeny z třetí jednotky S-Hub.

B-Cable - RJ45 / 4. vodičové spojení

Některé dodávané RS-485 senzory mají osazen přímo konektor RJ45, ale některé mají vyvedeny pouze 4 svorky označené A,B,+,- .

Pro připojení těchto senzorů k jednotce S-Hub lze použít modul B-Cable, nebo je připojit přímo k RJ45 kabelu (schéma zapojení).

..více o B-Cable  

Co dělat, když nefunguje RS-485 sběrnice

Pokud nepoužijete propojení pomocí S-Hub a originál dodávaných konektorů, můžete narazit na problémy s některými čidly, nebo celou sítí čidel. V případě problémů prověřte následující body:

 1. Prověřte, zda Vám vše chodí na stole na krátké vzdálenosti v ideálních podmínkách.
 2. Pokud se sada několika čidel chová "divně" zkontrolujte nastavení adres jednotlivých čidel, dvě čidla nesmějí používat stejnou adresu.
 3. Vedení delší, než několik jednotek metrů, musí být zakončeno terminačním odporem, na posledním zařízení zkontrolujte osazení terminačního odporu, případně TERM=ON na jumper propojce, nebo DIP přepínači.
 4. Vodiče RS-485 je třeba rozlišovat! Zkontrolujte, zda vodič A vede na pin A, a vodič B na pin B. V klidovém stavu by napětí na A mělo být o něco vyšší, než na B.
 5. Pokud používáte TP kabely (RJ45), všiměte si, že na čidle jsou vždy spojen barevný kabel (zelený) s kabelem s bílým pruhem (bílo-modrý). Zkontrolujte toto propojení na všech kabelech, kde jste nepoužili B-Cable.
 6. Pokud používáte dodatečné napájení pro čidla, používejte galvanicky oddělený zdroj. Čidla mají malý odběr, takže po TP kabelu lze jedním párem vést napájení na desítky, až stovky metrů.

Zásady pro použití S-Hub

 • Propojujete pomocí čtyřpárových TP kabelů
 • Celková délka vedení (součet všech kabelů RS-485) nesmí přesáhnout cca 500 metrů
 • Senzory do jednotky S-Hub musí být připojeny postupně od portu 1 k portu 8 bez mezer (volných pozic) mezi senzory.
 • Pro více než 3 senzory, nebo delší vednení dopodučujeme připojit napájení senzorů přes jednotku S-Hub, jak je vyznačeno na obrázku. Indikační LED signalizuje zelenou barvou napájení ze vstupního RS-485 portu, nebo červenou barvou připojené napájecí napětí do jednotky.
 • Poslední senzor musí mít propojky nastaveny do pozice "LAST" všechny ostatní musí být nastaveny na "MIDDLE".

Sběrnice RS-485 funguje spolehlivě na velké vzdálenosti i v průmyslovém prostředí, ale při jejím propojení je třeba respektovat určité principy. Pro zjednodušení připojení čidel k Poseidonu dodáváme jednotku S-Hub, která podstatně zjednodušuje instalaci čidel.
Lze použít stávající TP kabely, položené většinou v topologii hvězda (star).

Připojení čidel po RS-485

Obecně lze čidla komunikující po sběrnici RS-485 připojovat za sebe lineárně, nebo použít jednotku S-Hub a čidla zapojit do hvězdy.

Průchozí (Line) topologie

Na toto propojení nepotřebujete S-Hub, propojujete přímo jednotlivá čidla mezi sebou. Někdy se toto zapojení také označuje jako řetězové (Daisy chain). Výhodné ve velkých objektech na velké vzdálenosti.

 • Propojujete pomocí 4 vodičů (pro RS-485 doporuřujeme kroucený pár)
 • Celková délka vedení nesmí přesáhnout 1.000 metrů
 • Pro více než 3 senzory je třeba posílit napájení senzorů
 • Poslední senzor musí mít zapnutý terminátor linky RS-485 (volba LAST)

Zapojení s S-Hub

Všechny senzory jsou připojeny do jednoho místa, pracujete pouze s RJ45 konektory. Rozbočovač S-Hub je umístěn uprostřed struktury.