PHTemp-485 T7410

Senzor pro měření teploty, vlhkosti a atmosférického tlaku  se sériovým výstupem RS485. Měřená teplota, relativní vlhkost a atmosférický tlak je dále přepočítáván na další vyjádření vlhkosti - teplotu rosného bodu, absolutní vlhkost, měrnou vlhkost, směšovací poměr nebo specifickou entalpii. Měřené hodnoty se zobrazují na displeji a čidlo tak může být využito samostatně nebo s jednotkou Poseidon2 4002. Maximální rozsah měřené teploty -30 až +80°C. Snímač je určen pro měření okolní teploty a relativní vlhkosti vzduchu bez příměsí agresivních látek, přičemž z uvedených veličin počítá i teplotu rosného bodu. IP65 / 40 umožňuje vnější použití, délka stonku 75mm.

Základní vlastnosti: 
  • Senzor teploty, vlhkosti a atmosférického tlaku
  • Měřená teplota a relativní vlhkost je dále přepočítávána na další vyjádření vlhkosti - teplotu rosného bodu, absolutní vlhkost, měrnou vlhkost, směšovací poměr nebo specifickou entalpii
  • LCD displej pro zobrazení měřených hodnot
  • Snadná montáž na zeď
  • Právě naměřené hodnoty zobrazuje na těle senzoru
Typické aplikace: 
  • Venkovní monitorování teploty
  • Rozsáhlé systémy měření teploty a vlhkosti
  • Průmyslové měření a regulace
  • Měření teploty a vlhkosti v potravinářství, farmaceutickém průmyslu a skladovacích prostorách
  • Měření teploty a vlhkosti ve výrobě a obytných prostorách (možnost připojit senzory na dlouhou vzdálenost přes RS-485)

Horizontal menu

Informace o přesnosti senzorů v čase, potřebách kalibrace a podobně naleznete v Application note Přesnost senzorů v čase.

Senzor je rovněž možno dodat s kalibračním protokolem.