Spider

Spider je aktivní převodník mezi sběrnicemi RS-485 a 1-Wire bus. Čtyři vstupní čidla (kontakty nebo 1-Wire bus) připojuje k Poseidon2 4002 po sběrnici RS-485. Jednotky Spider lze řetězit za sebou. Usnadňuje propojení většího počtu čidel na větší vzdálenost při RS-485 páteři. Vhodné pro aplikace v místnostech a rozlehlejších prostorách.

Základní vlastnosti: 
 • K Poseidon2 4002 lze připojit 4 jednotky Spider
 • 2 konektory RJ45 pro připojení sběrnice RS-485 umožňují jednoduché propojení do řetězu.
 • Vstupy 1 až 4 podporují:
 • Kontakt (rozpínací / spínací) (RJ11)
 • 1-Wire senzor teploty (RJ11)
 • 1-Wire senzor vlhkosti (RJ11)
 • Napájení po sběrnici 485 bus z Poseidon2 4002, nebo z vnějšího zdroje (souosý konektor pro vnější adaptér 12V).
 • DIP přepínač nastavení adresy na RS-485 (ID čidla)
 • Signalizace načítání hodnoty senzoru / sepnutí kontaktu
 • Reakce na sepnutí kontaktu od extrémně krátkého pulsu (30 ms).
Typické aplikace: 
 • Rozšíření počtu vstupů pro připojení kontaktů
 • Sběr hodnot z jednotlivých 19“ Racků, sběrnice RS-485 vedena po zdi.
 • Měření teplot v mrazácích v supermarketech, sběrnice RS-485 vedena po zdi za mrazícími boxy.

 

Horizontal menu

Spider je aktivní převodník mezi sběrnicemi RS-485 a 1-Wire bus. Čtyři vstupní čidla (kontakty nebo 1-Wire bus) připojuje k Poseidonu po sběrnici RS-485. Jednotky Spider lze řetězit za sebou.

Spider usnadňuje propojení většího počtu čidel na větší vzdálenost při RS-485 páteři. Vhodné pro aplikace v místnostech a rozlehlejších prostorách.

 • K Poseidonu 2250 lze připojit až 4 jednotky Spider.
  • Pomocí jednotek Spider a S-Hub lze snadno vytvářet flexibilní instalace s několika desítkami senzorů.
 • Čtyři vstupy 1-Wire bus (RJ11) podporují tyto senzory: