IP Sensors Eye, IP Sensors Eye pro

Mobilní aplikace pro sběr dat z více IP senzorů. Z každého zařízení lze vybrat a zobrazit požadované veličiny z připojených senzorů.

Druh licence: 
Payment
Price: 
 • IP Sensors Eye: Zdarma, zobrazuje čitelně pouze 3 hodnoty (3x senzor z jednoho zařízení / 3x zařízení s jedním senzorem)
 • IP Sensors Eye pro: Placená verze - žádné omezení na počet zobrazených senzorů a hodnot.
Základní vlastnosti: 
 • Vstup dat:
 • IP senzory na síti Ethernet (produkty HW group)
 • Hodnoty z obecného SNMP zařízení (IP adresa + OID)
 • Hodnoty z online portálu pro IP sensory SensDesk.com
 • Grafy: Periodický záznam hodnot v aplikaci a zobrazení grafů vybraných veličin
 • Řízení výstupů: Ovládání relé výstupů připojených zařízení (pro produkty po LAN síti)
 • Přehled hodnot: Přehledné zobrazení hodnot senzorů v tabulce
 • Množství zobrazených dat i detailů lze upravit v pěti úrovních (pinch-to-zoom)
 • Aplikace červeným podsvětlením upozorňuje na hodnotu senzoru mimo bezpečný rozsah nebo na síťovou chybu.
Typické aplikace: 
 • Data zobrazena na displeji tabletu na zdi (vedle dveří). Zobrazuje například stav technologie domu nebo datového centra.
 • Zobrazení v mobilním telefonu - přehled o všech senzorech po ruce v reálném čase.

Horizontal menu