Přehled aplikačních poznámek - Zabezpečení/Řízení přístupu

Řízení přístupu do budov je nedílnou součástí řízení moderních budov i zajištění bezpečnosti osob. Přístupové systémy nabízejí řadu řešení pro různé typy kancelářských i průmyslových budov, veřejných institucí i škol. Zároveň poskytují nástroje pro evidenci docházky a osob uvnitř prostoru a autorizaci přístupu do vybraných prostor a zón.

  • HTTPS v jednotkách Poseidon2 a Damocles2

    Zařízení Poseidon2 a Damocles2 podporují od verze FW verze 2.0.15  komunikaci HTTPS (WEB) i pomocí XML. Tento dokument vysvětluje, jak používat HTTPS a jak generovat (včetně generování samotným Poseidonem), nainstalovat a spravovat certifikáty.

  • Jak vyresetovat zařízení

    Reset do továrního nastavení se používá v případech, kdy uživatel zapomněl heslo, pomocí IP access filtru si zavřel do zařízení přístup, nebo kdy chce uvést zařízení do výchozího stavu po testech či při prodeji novému zákazníkovi.

  • SNMPv3 je nyní podporován ve všech zařízeních řady Poseidon2

    SNMP v3 je nyní podporován ve všech jednotkách Poseidon2 a Damocles2. Jedná se o velkou změnu, která přináší mnoho výhod a zlepšení. Následující text vysvětlí všechny výhody SNMP v3 a jeho použití v zařízeních Poseidon2.