SMS-GW3: brána pro odesílání SMS zpráv z HWg zařízení

HWg-SMS-GW3 je brána pro odesílání poplachových SMS po síti LAN. Odesílejte alarmové SMS z ostatních produktů a software HW group pomocí jedné brány a jedné SIM karty. Nepotřebuje žádný software, funguje po LAN na úrovni Box-2-Box.

Základní vlastnosti: 
 • Ethernet: 10/100 Mbit/s
 • Konfigurace: Web rozhraní
 • GSM anténa: Externí 3m kabel, SMA
 • GSM standard: Quad-Band 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
 • Lze použít pro odeslání SMS z produktů: Poseidon2, HWg-WLD, HWg-PWR 3 / 12 / 25, IP WatchDog2, Poseidon 2250
 • Lze použít pro odeslání SMS ze software a služeb: HWg-Trigger software, HWg-DCD software, Nagios monitoring software (Netways: notify-poseidon-sms.pl), online služba www.SensDesk.com
 • M2M komunikační protokoly: SNMP, XML, netGSM (http, SOAP)
 • Vnitřní paměť pro SMS k odeslání: 100 zpráv
 • Podpora pro programátory: HWg-SDK
 • Mechanické provedení: 76 x 93 x 28 mm - montáž na zeď nebo na DIN lištu
Typické aplikace: 

HW group zařízení i software používají HWg-SMS-GW pro odesílání SMS zpráv. Telefonní číslo, na které se odesílá SMS se nastavuje vždy v odesílajícím LAN zařízení nebo v software, který odesílá alarm.

Uživatel HWg-SMS-GW ušetří použitím jediné SIM karty starosti s administrací. V případě výpadku není závislý na připojení do internetu, jako je tomu při odesílání textových (SMS) zpráv přes email.

SMS brána posílá SMS a umožňuje také varovat příjemce varovné zprávy krátkým „prozvoněním“ na jeho telefonní číslo.

Aplikace HWg-Trigger, HWg-DCD a online portál SensDesk.com podporují HWg-SMS-GW také.
Pro uživatele systému Nagios existuje plug-in.

Praktická rada: Nedoporučujeme použití předplacených SIM karet, použijte SIM kartu s běžným tarifem.

 • Použijte pouze jednu SIM kartu pro odesílání SMS ze všech produktů HW group.
 • Nepotřebuje žádný software.
  Odesílající zařízení odesílá SMS přímo přes SMS GW (Box-2-Box) po síti LAN.
 • Připojte SMS-GW k Vašemu účtu na portálu SensDesk.com a můžete odesílat poplachové SMS.

Výhody produktu

 • Konfigurace přes web rozhraní.
 • Pro odeslání SMS nemusí běžet nikde žádný software.
  Box-2-Box režim funguje jako komunikace dvou zařízení (například Poseidon2 a SMS GW) po síti LAN.
 • Příjemce zprávy (telefonní číslo) se nastavuje v odesílajícím zařízení. Jedna HWg-SMS-GW může odesílat SMS zprávy desítkám různých příjemců.
 • SMS GW podporuje funkci „SMS + Ring“ která krátce prozvoní příjemce poplachové zprávy.
 • Externí anténa umožňuje použití v místě, kde nemusí být snadno dostupný GSM signál (datové centrum).
 • Quad-Band GSM modem umožňuje použití produktu kdekoliv na světě s GSM sítí.
 • Programátoři najdou příklady použití produktu v HWg-SDK (Borland C++, MS Visual C, VB, C#, PHP, JAVA a další..)

Horizontal menu

Odeslání SMS z jednotek Poseidon po LAN

 • Poseidon2 4002 odesílá zprávu o alarmové hodnotě senzoru na telefonní číslo pana modrého.
 • Pomocí Box-2-Box režimu se připojí přímo na SMS GW (není potřeba žádný software).
 • HWg-SMS-GW obsahuje SIM kartu a odesílá poplachové textové zprávy (SMS) pro všechna zařízení na síti.
 • Telefonní číslo příjemce SMS (pan modrý, zelený, ..) je uloženo v nastavení odesilatele.
 • Současně s odesláním SMS lze příjemce zprávy také "prozvonit" (nastavení u odesilatele).

 

HWg-Trigger: software pro dohled a SMS alarm pomocí SMS GW

 • MS Windows aplikace HWg-Trigger hlídá funkci ostatních produktů po síti LAN (Poseidon2 3266, HWg-STE Push, Damocles 1208, Poseidon2 4002).
 • Při nedostupném nebo výpadku zařízení, odešle poplašnou SMS zprávu pomocí HWg-SMS-GW po síti LAN.
 • Telefonní číslo příjemce SMS (pan fialový, zelený) je uloženo v nastavení HWg-Trigger.
 • HWg-SMS-GW obsahuje SIM kartu a odesílá poplachové textové zprávy (SMS) na různá telefooní čísla.

 

Upozornění na událost: HWg-Trigger

HWg-Trigger je software pro reakci na událost, která nastala. Například "Když zařízení na adrese X nefunguje, udělej Y". Software běží na pozadí ve Windows a kontroluje nastavené podmínky.

 • Kontroluje IP senzory na síti LAN: Odešle SMS při odpojení / utržení sensoru
 • Kontroluje IP senzory na síti LAN: Odešle SMS při výpadku zařízení
 • Kontroluje IP senzory na síti LAN: Odešle SMS při hodnotě senzoru mimo nastavený bezpečný rozsah (Safe Range)
 • Testovací verze na 30 dní zdarma
 • Pracuje na pozadí Windows jako služba (NT service)

 

 

 

Odesílání SMS ze systému Nagios

 • Nagios NMS dohleduje ostatní zařízení pomocí SNMP.
 • V systému Nagios je uložen plugin pro odesílání SMS přes HWg-SMS-GW.
 • Konfigurace pluginu obsahuje telefonní čísla, kam je odesláná textová zpráva při stavu Alarm.
 • Detaily o tom kde získat plugin pro systém Nagios a jak jej použít najdete v manuálu k produktu.
 • Plugin pro systém Nagios jsme vytvořili ve spolupráci s německou firmou Netways. (MonitoringExchange: notify-poseidon-sms.pl)
 

Odesílání SMS z online portálu SensDesk.com

 • LAN a GSM senzory (HWg-STE Push a Ares 12) odesílají data do online portálu SensDesk.com
 • Váš uživatelský účet obsahuje nastavení IP adresy nebo DNS kde je Vaše HWg-SMS-GW (musí být umístěna na veřejné adrese).
 • V konfiguraci každého senzoru na Vašem SensDesk účtu lze nastavit telefonní číslo, kam bude SensDesk zasílat poplachové zprávy
 • Poznámka:
  Ares 12 pošle informaci o hodnotě mimo rozsah rychleji, než portál SensDesk, ale v SensDesku lze přes web všechny poplachy sledovat a nastavovat na jednom místě. SensDesk navíc hlídá i připojení jednotek Ares do sítě, takže upozorní například při výpadku připojení jednotky Ares.