Řešení pro detekci povodní a úniků vody

2D detekce zaplavení vodou v ploše vyžaduje instalaci detekčního kabelu do místa, kde se může vyskytnout voda při různých zdrojích záplavy (prasklé vodovodní potrubí, gylkol z chladícího systému, odpadní voda...)

        

HW group nabízí několik produktů, které poskytují ideální řešení pro detekci povodní a úniků vody.

       

V tabulce níže můžete vidět různé druhy řešení a najít to vhodné pro váš případ:

  HWg-WLD WLD2 SD-WLD WLD-Relay
Detekční zóny 1 4 1 1
Max délka WLD sensing detekčního kabelu 85m 85m 85m 85m
Max délka WLD prodlužovacího kabelu 100m 100m 100m 100m
LAN (RJ45)
WiFi
Připojení do portálu SensDesk 
Alert na nefunkční LAN / WiFi připojení SensDesk / HWg-Trigger SensDesk
1Wire-UNI výstup (RJ11)
Relé výstup
Rozlišení zaplavení/ utrženého kabelu Poseidon2
 Sepne vzdálené relé Poseidon2 / Damocles SensDesk

 

Horizontal menu