Standalone a IoT monitoring - nové kategorie na webu

Monitoring produkty jsou nyní zařazeny ve dvou nových kategoriích:

 • Produkty Standalone Monitoring 
 • Produkty IoT Monitoring 

Standalone Monitoring

Produkty Standalone Monitoring
Jsou všechny standardní HW group zařízení pro monitorování (Poseidon2 xxxx, STE2, Ares xx, Damocles2 xxxx, WLD2, HWg-PWR, Watchdog...)

Přejmenovali jsme kategorii těchto produktů na produkty “Standalone Monitoring”

 • WEB server pro konfiguraci
 • Zařízení odesílají emaily samostatně
 • Zařízení mohou být připojena k několika monitorovacím systémům pomocí SNMP, XML, others...
 • Neexistuje žádný povinný centrální systém
 • Zařízení může (ale nemusí) být připojeno k SensDesku nebo jinému portálu...

IoT Monitoring

Produkty IoT Monitoring

Jsou nová malá (bílá) zařízení (SD-xxx, NB- xxx...)

Vytvořili jsme novou kategorii produktů "IoT Monitoring".

 • Některá zařízení nemají server WEB pro místní konfiguraci
 • Existuje povinný systém centrálního portálu.
 • Zařízení musí být připojeno k systému SensDesk nebo jinému portálu...
 • Portál odesílá e-mail / SMS / SNMP trapy...
 • Uživatelský účet na portálu lze připojit k jinému monitorovacímu systému (třetí strany) pomocí otevřeného rozhraní API (SNMP, XML).
 

Standalone Monitoring

(Poseidon, Damocles, Ares...)

IoT Monitoring

(NB-xxx, SD-xxx)

Webové rozhraní YES Pouze portál
Posílá emaily, SNMP, XML YES Pouze portál
Lze připojit do HWg-cloud.com YES YES
Lze připojit do SensDesk portal YES YES
Instalace bez odborníka na místě NO YES