Index >> Produkty >> Monitoring

IP WatchDog2 Lite: PING restartér s SNMP


Czech version

 


English version

 


German version

 

IP WatchDog2 Lite sleduje funkci a při výpadku automaticky restartuje jednoho nebo dvě LAN zařízení. Zamrznutí hlídaného zařízení (router, IP kamera, WiFi AP, atd..) detekuje výpadkem WEB rozhranní nebo odpovědí na PING. Při výpadku hlídaných zařízení dokáže IP WatchDog2 kromě resetu zařízení také upozornit operátora emailem nebo přes SMS.

IP WatchDog2 periodicky zkoumá odpovědi od hlídaného zařízení. Například každou minutu posílá PING. Když nedostane odpověď, může zařízení resetovat, vypnout/zapnout nebo jen upozornit operátora. Vše funguje zcela autonomně bez nutnosti zásahu člověka.

IP WatchDog2 Lite hlídá funkci až deseti zařízení a resetuje jedno nebo dvě fyzická zařízení (dva výstupní kanály).
Dohled funkce zařízení, lze pro IP WatchDog2 široce konfigurovat (způsob detekce funkčnosti, časové rozestupy, opakování, ..). Druhá generace přináší SNMP rozhraní, možnost odeslání SMS a připojení do online portálu SensDesk.com

Typickou aplikací je dohled funkce síťových zařízení (router, switch, WiFi AP) a jejich restart. IP WatchDog2 lze použít pro detekci zamrznutí IP kamery nebo jiného LAN zařízení.

Typické použití:

  • RESET při zamrznutí zařízení (Wifi AP / IP kamera neodpovídá na PING)
  • Vypnutí/zapnutí a reset zařízení (přes web rozhraní)
  • Aktivace záložního připojení do internetu při výpadku spojení
IP WatchDog - PING relé 230V - hlídací pes


Front view    Rear view1   Product view


Rear view2    Rack 1U montage
 

HWg-SMS-GW2 for sending SMS

 

Vlastnosti

DOWNLOAD
 • Ethernet: 10/100 Mbit/s
 • WEB: Vestavěný web server, manuální reset a ovládání výstupů
 • Detekce funkce: 10 zařízení (2 výstupy pro reakci)
  • Čtyři metody detekce funkce pro hlídané zařízení:
   • Ping Out: IP WatchDog2 periodicky odesílá PING dotazy
   • Ping In: IP WatchDog2 čeká na PING ze zařízení na definované IP adrese
   • Web client: WatchDog2 periodicky detekuje funkci zadané web stránky (web serveru)
   • Web server: IP WatchDog2 čeká na dotaz na vnitřní WEB stránku
     
 • Výstupní relé: DC voltage max. 30V / 1A; AC voltage max. 50V / 0,5A
 • Pro jednodušší připojení: Relé výstup PO/PF pro každý kanál
 • Akustický výstup: Ano (integrovaný)
 • Logování hodnot: 200 záznamů
   
 • Reakce na detekci výpadku: Email, SNMP trap, HWg-Push, sepnutí relé, akustický výstup
 • Odesílání SMS: Poplachy lze odesílat jako SMS (textová zpráva)
 • Podpora SMS-GW: SMS lze odesílat přes HWg-SMS-GW
   
 • M2M komunikační protokoly: SNMP, XML, Modbus/TCP, HWg-Push
 • Provozní teploty: -30°C až +85°C
 • Mechanické provedení: 100 x 94 x 25 [mm] - kovové provedení, lze osadit na zeď, montovat do 19“ racku nebo na DIN lištu
   
 • Podporovaný software

 

Rodina IP WatchDog2

IP WatchDog2
Family

  Web rozhranní Relé výstup Bzučák Externí GSM modem Detekce funkce zařízení Modbus/TCP
Počet detekcí PING
In / Out
WEB
Client / Server
RS-232 řetězec
IP WatchDog2 Lite 2x 24V 10
IP WatchDog2 Industrial 2x 230V/16A 10

 

 

Příklady použití

  IP WatchDog hlídaní IP zařízení - IP restart, web watchdog, ping restart, rs-232, Web relé 230V, vzdálený reboot
 • Restart Routeru / Switche
  Každou minutu posílá PING na hlavní a záložní server. Při výpadku spojení přeruší na několik sekund napájení pro souter / Switch / WiFi AP (Access Point).
   
 • Kontrola funkčnosti / restart PC v informačním kiosku
  Hlídá funkčnost PC v autonomním kiosku s PC a dotykovým displejem.
  Pokud PC příliš dlouho nepošle heartbeat signál "žiju" (PING nebo vyžádání web stránky z WatchDog2) upozorní operátora, nebo restartuje PC.

 • Dohled konektivity (funkčnosti připojení)
  Loguje výpadky připojení do Internetu, zapíná náhradní připojení / hlídá připojení do sítě.
  • Aktivace záložního připojení
  • Signalizuje výpadek vestavěnou sirénou a sepnutím výstupního relé
  • Loguje výpadek do vnitřní paměti
  • Odešle SMS přes lokální GSM modem

 • Restart IP kamery

  Zapínání záložní klimatizace + vzdálený dohled prostředí
  • Hlídá funkčnost webové stránky IP kamery.
  • Při výpadku kameru restartuje, nebo sepne výstražný výstup (například pro bezpečnostní systém).
    
  • Funguje zcela autonomně, bez zásahu operátora.


 

  Dohled funkčnosti bezdrátového routeru

  Zapínání záložní klimatizace + vzdálený dohled prostředí
  • Na vzdálené lokalitě hlídá funkční síťové spojení.
  • Při výpadku spojení automaticky zrestartuje bezdrátový router.
  • Router lze restartovat také ručně, přes webové rozhranní IP WatchDog2.
    
  • Restart routeru zaznamená do LOGu, případně odešle email operátorovi.


 

Software, Online portál, Mobilní aplikace

  Software a aplikace pro IP WatchDog2
 • Pro konfiguraci: UDP Config  - nastavení IP adresy
   
 • Reakce na události: HWg-Trigger (MS Windows)
  Přijmě SNMP Trap z IP WatchDog2 a reaguje na něj (odešle SMS, zobrazí upozornění pro uživatele, sepne vzdálené relé, ..).

 • Pro dohled a logování: HWg-PDMS
  Monitorovací software, grafy detekcí, výstup do MS Excel.
   
 • Online služba pro vzdálený dohled: www.SensDesk.com

 • Software třetích stran:
 • Pro programárory: HWg-SDK
  Popis M2M rozhraní a soubor příkladů sběru dat a práce s protokoly v několika programovacích jazycích.
  (JAVA, PHP, Borland C++ Builder 6.0, Microsoft Visual C++ 6.0, Borland Delphi 6.0, Microsoft Visual Basic & Excel VBA, VB.NET, C code for Linux, JavaScript (AJAX) Microsoft Visual C# 2005 (.NET))

>> Software a aplikace

Ušetřete napájecí adaptér

IP WatchDog2 Lite obsahuje dva fyzické kanály na ovládání napájení připojeného zařízení. Každý kanál obsahuje NO/NC relé výstup, ale také napájený PO/PF výstup.
Použití PO/PF výstupu zjednodušuje kabelové propojení a ušetří použití dalšího napájecího adaptéru.
Více detailů viz manuál k produktu.

Připojení do online portálu SensDesk.com

 • IP WatchDog2 lze připojit do online portálu SensDesk.com.
 • Stav hlídaných zařízení, historii a grafy můžete vidět odkudkoliv přes web, nebo pomocí aplikace pro mobilní telefony.

>> o portálu SensDesk.com

Odesílání poplachových SMS zpráv

Pomocí Windows aplikace HWg-Trigger

Na jakémkoliv MS Windows PC lze spustit aplikaci HWg-Trigger. Tato aplikace typu "IF - THAN" hlídá poplach od zařízení, včetně výpadku. Na stav alarm dokáže upozornit mimo jiné i zasláním SMS na nastavené telefonní číslo.


Posílání SMS po síti LAN přes centrální SMS-GW.

SMS zprávy jako upozornění na výpadek hlídaného zařízení lze z IP WatchDogu2 Industrial posílat přes centrální SMS-GW.
Přes web rozhranní IP WatchDogu2 nastavíte telefonní číslo příjemce zprávy a IP adresu centrální brány "HWg-SMS-GW".
Žádný software není třeba, potřebuje pouze funkční LAN.

Jednu GSM SMS bránu "HWg-SMS-GW" může sdílet několik zařízení (například na obrázku Poseidon2 4002).


 

Časté dotazy a objednávka

  Spam protection. How many is six times six?

  Nejaký dotaz?
  Jméno: 
  Firma: 
  Email: *
  Newsletter:
  Telefon: 
  Zeme: *


 • Jaký je rozdíl mezi verzemi IP WatchDog2 Lite a Industrial?
  Viz tabulka nahoře, verzi Lite lze snadn2ji namontovat to 19" rozváděče, ale nelze připojit přímo GSM modem a relé výstupy lze použít pouze pro spínání nízkého napětí.
 • Co to jsou PO/PF výstupy pro každý kanál?
  Pro jednodušší připojení, lze vyvést přímo napájení zařízení IP WatchDog2 Lite přes kontakty relé.
  • PF = Power over NO (Normally Open) - Připojte sirénu nebo signalizaci alarmu
  • PF = Power over NC (Normally Closed) - Připojte zařízení, které chcete zresetovat

 • Dokáže IP WatchDog2 monitorovat zda funguje připojení k Internetu?
  Ano, nejsnazší je v pravidelných intervalech ověřit pomocí icmp služby (PING), zda funguje připojení na nějaký velký server (Seznam nebo Google), který odpověď PING podporuje.
 • Dokáže IP WatchDog2 detekovat funkci každého LAN zařízení?
  Ano, pokud má web rozhranní, nebo reaguje na příkaz PING.
 • Mohu ručně vypnout/zapnout výstup přes web?
  Ano, nepoužitý relé výstup lze přes web kliknutím vzdáleně ovládat (vypnout / zapnout / provést reset).
 • Bude zařízení pískat (vnitřní audio výstup) vždy při detekci výpadku?
  Ne, vestavěný audio výstup lze přiřadit k jednomu, oběma, nebo žádnému výstupnímu kanálu.
    
 • Lze zabránit opakovaným pokusům o restart pokud monitorované zařízení ani po prvotním RESETu neodpovídá?
  Ano, nastavte parametr Timeout After Reboot na 0. IP WatchDog2 pak po RESETu zařízení čeká na první obdržení signálu o aktivitě monitorovaného zařízení.
 • Nemohu z mého počítače "pingnout" na IP WatchDog2 ani z něj na můj počítač. Co je špatně?
  Ověřte, zda lze zobrazit web rozhranní zařízení v prohlížeči na vašem PC. Pokud je vše v pořádku, přesvěčte se že na počítači na který, nebo ze kterého aplikujete PING není spuštěn žádný firewall. Pokud ano, vypněte jej.
  Filtrovat dokáže také firewall z MS Windows. Ověřte v nastavení firevallu zda nejsou blokované ICMP příkazy echo reply a echo request které PING používá a případně je povolte. Některé servery ping blokují aby nedošlo k narušení činnosti serveru jeho "upingáním" k smrti (tzv. útok Ping of Death)
   
 • K čemu lze použít SNMP v IP WatchDog2?
  Produkt lze pomocí SNMP protokolu vzdáleně dohledovat a dokáže odesílat SNMP Trapy.
 • Na kolik telefonních čísel lze odesílat SMS?
  SMS lze odesílat přes bránu HWg-SMS-GW. IP WatchDog2 odesílá SMS a prozvonění až na 5 telefonních čísel.
   
 • Mohu hlídat produkt pomocí služby SensDesk.com?
  Ano, například při výpadku konektivity na IP WatchDog2 Vám může online portál SensDesk.com odeslat email nebo SMS.
 • Existuje aplikace pro mobilní telefony?
  Ano, doporučujeme ale hlavně připojit IP WatchDog2 do SensDesku a použít aplikaci SensDesk Mobile do Vašeho mobilu.
   
 • Lze napájet IP WatchDog2 Lite po Ethernetu?
  Ne nelze. Viz verze IP WatchDog Industrial.
   
 • Jakou poskytujete záruku?
  Standardní záruka jsou 2 roky, lze ji po dohodě prodloužit.
 • Kde zjistím ceny zařízení?
  U našich distributorů nebo poptávkou na cenu přímo zde ve formuláři.

 

Objednejte si

Produkt Popis typu
IP WatchDog2 Lite Startovní sada s napájecím adaptérem, CD se softwarem, jednotkou "IP WatchDog2 Lite plain " a tištěným manuálem.
IP WatchDog2 Lite plain Samostatné zařízení IP WatchDog2 Lite. Bez napájecího adaptéru a dalšího příslušenství.
HWg-SMS-GW3 SMS Gateway startovní sada - fotka
Centrální SMS GMS brána pro odesílání SMS zpráv z ostatních zařízení HW group po síti LAN. Obsahuje interní GSM modem, externí anténu na 3m kabelu, napájecí adaptér a CD.
Mount plate E – 1U Montážní plech do rozváděče (racku), 1U montáž pro HWg-Ares, Poseidon2 3266/68 a další produkty. - fotka položky
Mount plate D Montážní plech na zeď pro HWg-Ares, Poseidon2 3266/68 a další produkty. - fotka položky
PowerEgg2 PowerEgg2 je určen pro detekci a odpínání střídavého síťového napětí 110 až 230V. Detekce i řízení výstupu se prování přes spínací kontakty na nízké napětí, části jsou galvanicky odděleny.

 

Klíčová slova

IP Watchdog2 Lite, ping dohled, ping relé, IP restart, vzdálené ovládání napájení, vzdálený reboot, ping icmp watchdog, dohled zařízení, ping restartér, ping monitoring, lan watchdog, web watchdog, ping restart, hlídací pes, ping napájení, dohled IP kamery, router restart,

Web relé, ping monitor, network watchdog, watchdog sítě, SensDesk portál, SNMP, SNMP trap, SMS alert, IP watchdog, internet monitor, vzdálený reset, dohled IP adresy, PING heartbeat, ping automatically reboot, autonomní restart, ping server monitoring, vzdálený reboot, ping reboot, icmp restart, autonomní restart, resetátor, server watchdog

Podobné a související produkty

 • IP WatchDog2 Industrial
  Detekce zamrznutí nebo výpadku funkce zařízení. Sleduje správnou funkci zařízení po LAN (PING / WEB) nebo sériovém portu (RS-232). Při výpadku zařízení restartuje autonomě zařízení (bez zásahu operátora). Umožňuje dohledovat až 10 zařízení.
   
 • HWg-SMS-GW3
  GSM brána pro odesílání SMS zpráv po síti LAN.
  Odesílejte alarmové SMS z ostatních produktů a software HW group pomocí jedné brány a jedné SIM karty.
  Nepotřebuje žádný software, funguje po LAN na úrovni Box-2-Box.

Product banners