Index >> Software

HWg-Trigger: Software pro správu událostí

HWg-Trigger je Windows software, který upozorní na výpadek jednoho zařízení z deseti na seznamu, spouští aplikace nebo přeposílá poplachy na SMS. Pro každou podmínku (např. jeden ze senzorů mimo rozsah) lze nastavit akci (např. zobraz okno s upozorněním).

HWg-Trigger je Windows aplikace pro správu událostí typu podmínka-akce (IF-THAN). Událostí je detekce odpojení senzoru, hodnoty mimo rozsah nebo sepnutí tlačítka. Na základě události, která nastane se provede akce. Například odeslání SMS na několik čísel, sepnutí relé výstupu po síti, spuštění Windows aplikace nebo zobrazení varovné zprávy.

Každá událost (Condition) a na ní navázaná akce (Action) se spojují v jednom pravidle (Rule). Do aplikace lze vložit až 90 pravidel. Pro každé pravidlo lze nastavit, jak často se opakuje. Každé pravidlo lze vázat na funkční IP adresu (rozlišení zda je notebook s aplikací připojen „doma“ / „v kanceláři“ / „veřejný internet“).


Pravidla   Hlavní okno   Alert (výstraha)  Výběr relé výstupu

HWg-Trigger comparison to previous generation

  HWg-Trigger 3.x
PD Trigger 1.6.1
Free version 30 days only Forever for 3 rules
SNMP Traps receiver
Periodic polling (Device Watchdog)
Periodic polling (Sensor Value WatchDog)
HWg-SMS-GW support (for sending SMS alerts)
Local GSM modem support
Max number of rules 90 90
Language support English only English only

Vlastnosti


  DOWNLOAD
 • Vstup dat (podporovaná zařízení)
 • Výstup (možné akce)

  • PC: Zobrazit Pop-Up okno, přehrát zvuk, spustit aplikaci, spustit službu, vypnutí PC
  • Po síti: Zapnout/Vypnout vzdálený výstup relé
  • Odesílání SMS po síti: Poplachy lze odesílat jako SMS (textová zpráva) přes vzdálenou "HWg-SMS-GW" po síti.
  • Odesílání SMS přes lokální GSM modem: odeslat SMS s textem poplachu
 • Aplikace: MS Windows, NT service (funkce na pozadí, vhodné i na servery)
 • Operační systém: MS Windows (32/64 bitů) - včetně serverových licencí
 • Vstup dat (Protokoly): XML polling, SNMP Trapy
 • Zpracování dat: Podmínka > Akce
   
 • Licence:
  • HWg-Trigger: Trial verze 30 dní (plně funkční)
  • HWg-Trigger: Komerční neomezená verze


Hlídané události (vstupní podmínky)

 • Odpojené zařízení - zařízení není dostupné po nějakou dobu
 • Odpojený senzor - zařízení je dostupné, ale jeden ze senzorů odpojen)
 • Senzor mimo SafeRange - alespoň jeden ze senzorů je mimo nastavený rozsah
 • Hodnota senzoru – hodnota je větší / menší než nastavená hodnota
 • Výpadek zařízení ze seznamu – jedno zařízení ze seznamu není dostupné
 • Poplach od senzoru (SNMP Trap)
 • Restart zařízení (SNMP Trap)

Příklady použití

 • Zobraz varovné hlášení, když alespoň 1 z 15 zařízení neodpovídá, nebo má senzor ve stavu alarm.
 • Při vysoké teplotě v místnosti A, pošle email Petrovi. Při vysoké teplotě v místnosti B, pošle SMS Petrovi a Tomášovi.
 • Při sepnutí tlačítka (DI na jednotce Poseidon), sepne po IP čtyři relé výstupy (DO na různých jednotkách Poseidon nebo Damocles).
 • Hlídá 10 senzorů na 3 zařízeních. Pošle SMS zprávu přes HWg-SMS-GW, když je nějaký ze senzorů mimo nastavený rozsah.

Dohled seznamu zařízení

 • Podmínka "Device Watchdog" hlídá funkci všech HW group zařízení na seznamu IP adres.
 • Pošle poplach, když alespoň jedno ze zařízení není dostupné.
 • Poplach lze poslat jako SMS přes "HWg-SMS-GW"
   
 • Poplach upozorní na:
  • Odpojení zařízení (výpadek připojení do LAN)
  • Utržení jednoho ze senzorů
  • Nějaké ze senzorů je mimo bezpečný rozsah (SafeRange).


Lokální upozornění sepnutím relé

 • Dva relé výstupy, dvě pravidla (rules).
 • Každé pravidlo hlídá stav zařízení v jedné místnosti.
 • Když je nějaké zařízení v místnosti ve stavu alarm, sepne pravidlo po síti relé výstup a rozsvítí signalizaci.


Použití HWg-Trigger na notebooku

 • Podmínky "Device Watchdog" a "Sensor Value Watchdog" lze navázat na funkci referenčního připojení.
 • Díky referenční adrese (zde síťová tiskárna ve firmě) můžete nastavit spouštění podmínky pouze, když jste připojeni v LAN ve firmě.
 • Naopak jiné podmínky lze vázat na obecný internet a při použití mimo LAN síť budete ušetřeni zobrazení chybových hlášek.
   

Díky referenční adrese lze používat HWg-Trigger pro základní dohled také na notebooku.


FAQ - Časté dotazy

  Spam protection. How many is six times six?

  Nejaký dotaz?
  Jméno: 
  Firma: 
  Email: *
  Newsletter:
  Telefon: 
  Zeme: *


 • Kolik zařízení (IP adres) mohu hlídat pomocí HWg-Trigger?
  Aplikace je omezena na 90 pravidel. Lze dohledovat přibližně 90 zařízení.
 • Lze použít HWg-Trigger také s produkty jiných výrobců?
  Ne, HWg-Trigger podporuje jen senzory od HW group.
 • Bude fungovat odesílání emailů a SMS i když provozuji HWg-Trigger na serveru (jako NT service)?
  Ano, pro emaily i pro odesílání SMS přes HWg-SMS-GW.
 • Mohu používat stejné zařízení najednou v několika pravidlech (podmínkách)?
  Ano, každá podmínka může dohledovat jiné senzory na stejných zařízeních, nebo jiné kombinace zařízení.
 • Jak deaktivuji pravidlo, aniž bych jej musel smazat?
  U podmínek "Device Watchdog" a "Sensor Value Watchdog" nastavte periodu testování "Check Every" na Off.
 • Lze pomocí HWg-Trigger dohledovat produkty z řady STE (HWg-STE nebo HWg-STE plus)?
  Nelze, použijte Poseidon nebo Damocles jednotky pro vzdálený dohled.
 • Jak vytvořím graf, nebo protokol se záznamem teplot?
  Pomocí HWg-Trigger to nelze. Použijte software HWg-PDMS pro grafy a záznam hodnot do databáze (lze exportovat do MS Excel).
 • Mohu zálohovat licenci při odinstalování nebo přeinstalaci programu?
  Ano, při korektním odinstalování vám aplikace nabídne uložení a přenos licence.
 • Mohu používat HWg-Trigger a HWg-PDMS paralelně na jednom počítači?
  Ano, předpokládá se to.
 • Mohu detekovat sepnutí kontaktu funkcí "Device Watchdog" nebo "Sensor Value Watchdog"?
  Ano, ale rychlost reakce bude omezena periodou pollování (Check Every xx seconds/minutes). Doporučujeme použití SNMP Trapů.
 • Mohu ovládat HWg-Trigger přes WWW rozhranní?
  Ne, HWg-Trigger je pouze MS Windows aplikace. Ale můžete použít online portál www.SensDesk.com.
 • Kde zjistím ceny softwaru HWg-Trigger?
  U našich distributorů nebo poptávkou na cenu přímo zde ve formuláři.

>> Vyplňte Online objednávku

Klíčová slova

HWg-Trigger, událost, přeposílání SMS, Dohled IP senzorů, SMS výstraha, sepnutí relé, detekce výpadku zařízení, detekce odpojení senzoru, detekce hodnoty senzoru, LAN watchdog zařízení, MS Windows alert software

 

Objednávejte

 

Produkt Popis
HWg-Trigger Neomezená veze programu HWg-Trigger pro správu událostí.
HWg-SMS-GW HWg-SMS Gateway startovní sada
centrální SMS GMS brána pro odesílání SMS zpráv z ostatních zařízení HW group po síti LAN. Obsahuje interní GSM modem, externí anténu na 3m kabelu, napájecí adaptér a CD.

Registrace

 • Při objednávce plné verze aplikace, vám pošleme pouze registrační číslo "Customer key".
  Formát Customer key: 1111-2222-3333-4444
 • Nainstalujte volnou verzi z internetu, spusťte registraci a vložte "Customer key" (Help > Registration).
 • Pokračujte v registraci a vložte ostatní požadované údaje.
 • Software vygeneruje žádost o registraci "licence.txt".
  Tento soubor je třeba odeslat emailem na zobrazenou email adresu.
 • Po přijetí licence.txt Bám během 2-3 pracovních dní Vám pošleme emailem "Unlock code" klíč, který vložíte do software.
  Formát Unlock code: AAAAAAAA-BBBBBBBB-CCCCCCCC-DDDDDDDD

 

Podobné a související produkty

 

Product banners