Index >> Software

HWg-PDMS: Monitorovací software s grafy a MS Excel výstupem

Windows aplikace pro sběr dat ze senzorů a vstupů po síti GSM (HWg-Ares) a LAN (Poseidon, Damocles, HWg-STE, HWg-PWR). Export dat na pozadí. Jednoduchá analýza a práce s daty pomocí MS Excel.

HWg-PDMS (Poseidon & Damocles Monitoring System) sbírá hodnoty vstupů a senzorů z jednotek připojených po síti LAN a GSM. Data z vnitřní databáze lze periodicky exportovat jako protokoly (reporty) do MS Excel.

   • Sbírá data ze všech IP senzorů od HW group
   • Periodický export dat do MS Excel
   • Data ze senzorů lze načíst i pomocí Emailu (např. GSM/GPRS zařízení)

    

   Typické použití: Software pro dohled teploty a spotřeby energie.

Klikněte pro video..
Click to play flash video preview..

Vlastnosti programu

 • DOWNLOAD
  Vstup dat: LAN (http) / Email (POP3) / Portál (HWg-Push protokol)
 • Výstup dat:
  • Grafický náhled
  • MS Excel export (.XLSx) + XML databáze (.XML) - denně / týdně / měsičně
  • Email report (denně / týdně / měsičně)
 • Aplikace: MS Windows, NT service (funkce na pozadí, vhodné i na servery)
 • Operační systém: MS Windows (x64) - včetně serverových licencí
 • Vstup dat (Protokoly): HTTP, SMTP, HWg-Push
   
 • Grafický výstup: Ano, lze ukládat do souborů
 • Podpora senzorů: kWh, W, A, V, °C, Cos Fi, Lx, %RH
 • Podpora počítání pulsů: Pro jednotky Damocles
 • Sběr dat a export reportů je spouštěn periodicky jako služba MS Windows (NT service).
 • Licence:
   • HWg-PDMS Trial: Registrovaná verze zdarma, omezeno na 3 senzory
   • HWg-PDMS 8: Komerční verze omezená na 8 senzorů. 
   • HWg-PDMS 20:  Komerční verze omezená na 20 senzorů. 
   • HWg-PDMS unlimited: Max 300 zařízení a 500 senzorů (vyšší na dotaz)
  • Jazykové verze: Angličtina / Čeština / Němčina / Francouzština / Holandština / Polština / Indonézština / Italština / Slovinština

   

  Typický uživatel HWg-PDMS

  • IT oddělení: Software pro dohled teploty, napájení a vstupů do serverovny
  • Audit: Koncový uživatel s potřebou záznamu dat (audity provozu / skladování).
  • Outsourcing: Záznam kvality poskytovaných služeb. Výstupní souhrn z Excelu lze přiložit k faktuře za provedené služby jako garance kvality.
  • Provozní záznamy: Záznam historie s možností ručního exportu do MS Excel v případě potřeby.

   


  Praktické tipy

  • Vzdálený dohled - poplachy
   Pokud potřebujete upozornit na výpadek senzoru nebo hodnotu mimo rozsah například SMS nebo Emailem, použijte software HWg-PD Trigger.
    
  • XML výstup dat
   Data do MS Excel se exportují přes data uložená v .xml souboru. Tento soubor může být generován na pozadí a použit i mimo MS Excel.
    
  • Vstup dat přes Email (Pop3)
   Přenost dat přes email funguje i u zákazníků, kteří mají NAT a nelze použít VPN. Pro GSM senzory je zcela ideální.

   

  HWg-PDMS výstupy do MS Excel (report)

  • Jednorázový výstup dat - Generuje se ručně pro zadané období. Neprobíhá na pozadí.
  • Periodický výstup dat - Generuje se automaticky na pozadí, vždy po skončení období. Například v pondělí 0:05 pro předchozí týden.

  Zákaznická vizualizace dat (report)

  • MS Excel načítá data do první záložky "Report".
   Do dalších záložek lze uložit zákaznické zobrazení dat v záložce "Report".
  • Data v záložce "Report"
   • Pokud není v databázi hodnota pro daný senzor v daném čase, vloží se prázdná buňka.
   • Pokud byl senzor odpojen, vloží se hodnota "-999".
   • Pokud bylo zařízení nepřístupné, vloží se hodnota "-998".
     
  • Zákaznické zobrazení dat
   • Vložte na další listy (sheets) vaše zhodnocení dat (ideálně v tiskové podobě pro 1x A4).
   • Při příštím načtení šablony se vloží poslední data do první záložky a MS Excel aktualizuje grafy a tabulky na dalších listech.
   • Opakovaný tisk protokolu lze i při velkém množství dat zvládnout do 90 sekund.
   • Počet řádků listu "Report" se může měnit podle počtu dní v měsíci (28 / 30 / 31) nebo když PDMS aplikace neběží. Počítejte s tím ve Vašich vzorcích.
   • Nepovolujte vkládání hodnot -998 a -999, jinak to musíte ošetřit ve Vašich vzorcích.


  Edit Report - popis nastavení

  Aplikace HWg-PDMS vloží do prvního listu "Report" Excel souboru vybraná data.
  Musíte povolit MS Excel Makra pro načtení dat při otevření MS Excel souboru!

  MS Excel report options

  • Include value -998 (Unavailable device)
   • Nezaškrtnuto (default) ignoruje hodnoty, když zařízení nebylo dostupné.
   • Zaškrtněte pro indikaci toho, že zařízení nebylo dostupné (vloží hodnotu "-998")
  • Include value -999 (Unavailable sensor)
   • Nezaškrtnuto (default) ignoruje hodnoty, když senzor nebyl dostupný.
   • Zaškrtněte pro indikaci toho, že senzor nebyl dostupný (vloží hodnotu "-999")
  • Include counter increments (Damocles only)
   Vytvoří a vloží do Excelu hodnotu čítače pro každý DI vstup jednotky Damocles.
  • Averages of Values
   Vypočítá průměrné hodnoty pro zadaný časový úsek a vloží do Excelu jako jedinou hodnotu.
   Například když chcete zobrazit průměr za 15 minutes, i když v interní databázi PDMS je načtená hodnota každou minutu.
   Povolte volbu, vyberte 15 minutes a Excel report bude zobrazovat pouze 4 hodnoty za hodinu.

   

   

  Časté dotazy

   Spam protection. How many is six times six?

   Nejaký dotaz?
   Jméno: 
   Firma: 
   Email: *
   Newsletter:
   Telefon: 
   Zeme: *


  • Mám-li kombinovaný senzor teploty a vlhkosti, počítá se do licence jako jeden nebo dva senzory?
   Dva senzory, do limitu se počítá každá zdrojová hodnota.
  • HWg-PDMS je aplikace pro shromažďování dat z IP senzorů. Lze shromažďovat data i z obecného SNMP zařízení?
   Ne, HWg-PDMS podporuje jen senzory od HW group.
   Lze jej použít společně s jednotkou HWg-PWR pro shromažďování dat ze zařízení se sběrnicí M-Bus.
  • Lze přes SMS nebo email upozornit na nefunkční senzor?
   Nikoli pomocí PDMS. HWg-PDMS pouze monitoruje IP senzory.
   Výstrahy (SMS nebo emailem) můžete generovat pomocí aplikace HWg-PD Trigger, která může pracovat souběžně s HWg-PDMS.
  • Lze aplikaci PDMS použít souběžně s mým systémem pro vzdálené monitorování senzorů na bázi SNMP?
   Ano, není problém sledovat jeden senzor v několika různých monitorovacích systémech současně.
  • Lze propojit PDMS s mým systémem SCADA?
   Nelze, PDMS je aplikace pouze pro shromažďování dat z IP senzorů. Nepodporuje export do systémů SCADA. Pouze generuje XML databázi za zadané období (denně, týdně, měsíčně).
  • Jaké je typické použití HWg-PDMS?
   PDMS se typicky používá jako software pro monitorování teploty nebo vzdálené monitorování spotřeby energií.
  • Lze se na reporty MS Excel podívat na vzdáleném počítači?
   Ano, soubory XML + XLSX lze generovat na vzdálený disk připojený přes síť.
   Reporty ve formátu Excel můžete také odesílat jako emailové přílohy.
  • Kde zjistím ceny softwaru HWg-PDMS?
   U našich distributorů nebo poptávkou na cenu přímo zde ve formuláři.

  Klíčová slova

  HWg-PDMS, IP sensors to excel, IP sensors data collector, remote sensors monitoring, IP sensors monitor software
  excel reports, xml database, IP sensors data acquisition, temperature monitoring software, energy monitoring software

  Licence pro objednání

  Objednejte si HWg-PDMS
  HWg-PDMS Trial
  Volná verze programu, omezená na 3 senzory
  HWg-PDMS 8
  Komerční verze omezená na 8 senzorů.
  HWg-PDMS 20
  Komerční verze omezená na 20 senzorů.
  HWg-PDMS 200
  Komerční verze omezená na 200 senzorů.
  HWg-PDMS unlimited
  Komerční neomezená verze.